กิจกรรมวันไหว้ครูปีการศึกษา 2561

โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์จัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิุนายน 2561


คลิกดูภาพทั้งหมด