ต้อนรับผอ.จุมพล ทวีตา

ฝ่ายบริหาร คณะครู นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ นายจุมพล ทวีตา ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ คนใหม่ในวันที่ 30 ตุลาคม 2561