นักเรียนและคณะครู เข้าร่วมรณงค์ จัดกิจกรรมในวันมหาสมุทรโลก (World Oceans Day)

นักเรียนและคณะครู เข้าร่วมรณงค์ จัดกิจกรรมในวันมหาสมุทรโลก (World Oceans Day) ร่วมกับส่วนราชการ โรงเรียน ต่างๆ ในอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ในวันที่ 7 มิถุนายน 2561 โดยร่วมกิจกรรมเดินกระบวนรณงค์บริเวณหน้าตลาดท่าข้าม แหลมหยงสตาร์ กิจกรรมปลอ่ยกุ้งทะเล  กิจกรรมเก็บขยะ ทำความสะอาด บริเวณแหลงหยงสตาร์

ดูภาพทั้งหมด