ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียน 2/2562

โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ จัดประชุมผู้ปกครอง ลงทะเบียนเรียน ประชุมชั้นเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 มอบเกียรติบัตรยกย่องนักเรียนที่มีผลการเรียน Top Ten แต่ละระดับชั้นประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 และมอบเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแก่นักเรียนที่ได้เป็นตัวแทนในการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน
คลิกดูภาพทั้งหมด