ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

นายจุมพล ทวีตา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ และคณะฝ่ายบริหาร นำเสนอผลการจัดการศึกษา นโยบายในการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีเด่น (TOP TEN) ในแต่ระดับชั้นเรียน ในภาคเรียนที่ผ่านมา

 

 

 

 

 

 


ดูภาพทั้งหมด