ลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษ พระบรมราชินี

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์จัดพิธีลงนามถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษ พระบรมราชินี ณ หอประชุม โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์