เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 26 มิ ย 2562

โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์นำนักเรียนและคณะครูร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด 26 มิ ย 2562 ณ บริเวณตลาดทุ่งยาว และทำพิธีถวายคำปฏิญาณต่อต้านยาเสพติด