เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

นักเรียนโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ร่วมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดกับหน่วยงานต่างๆ ในอำเภอปะเหลียน ในวันที่ 26 มิถุนายม 2561

คลิกดูภาพทั้งหมด