“โครงการหมอชวนวิ่ง”

นายจุมพล ทวีตา ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู และนักเรียนโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์เข้าร่วมกิจกรรม “โครงการหมอชวนวิ่ง” เส้นทางจากหน้าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งยาว – หน้าโรงเรียนอำเภอปะเหลียน จังหวัด ในวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561