อบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสภานักเรียน

โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์จัดกิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการสภานักเรียน ให้แก่คณะกรรมการสภานักเรียนชุดใหม่ ณ ห้องเกียรติยศ ของโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ในวันที่ 1 มิถุนายน 2562
 
 
 

 

คลิกดูภาพทั้งหมด