รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.1 และ ม.4 ห้องเรียนพิเศษ ระหว่างวันที่ 24 – 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 – 16.30 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ใส่ความเห็น