ปัจฉิมนิเทศ ม.3 ม.6 ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้แก่นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2560

ดูภาพทั้งหมด

ใส่ความเห็น