ประกาศรับสมัคร​นักเรียนห้องเรียนปกติ ระดับชั้น​มัธยมศึกษา​ปี​ที่​ 1และ​ 4​ ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ปีการศึกษา​ 2563 ระหว่างวันที่ 3 – 12 พฤษภาคม 2563 โดยสมัครด้วยตัวเองได้ที่โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ และสำหรับนักเรียนที่สมัครไว้แล้วทุกช่องทาง ให้มายื่นเอกสารหลักฐานการสมัครอีกครั้งในวันดังกล่าว
**ขอความร่วมมือนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านสวมใส่หน้ากากอนามัย และปฏิบัติอย่างเคร่งครัด**