ประกาศรายชื่อนักเรียน ที่มีสิทธิ์สอบวัดความรู้พื้นฐาน เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สอบในวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2567 เวลา 08.30-12.00 น. ณ อาคารเรียน 2 Link รายชื่อนักเรียน ม.4

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบวัดความรู้พื้นฐาน
เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
สอบในวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2567
เวลา 08.30-12.00 น.
ณ อาคารเรียน 2

Link รายชื่อนักเรียน ม.4 :>>  รายชื่อนักเรียน