ประกาศรายชื่อนักเรียน ที่มีสิทธิ์สอบวัดความรู้พื้นฐาน เพื่อเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอบในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 เวลา 08.30-14.30 น. ณ อาคารเรียน 2

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบวัดความรู้พื้นฐาน
เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
สอบในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567
เวลา 08.30-14.30 น. ณ อาคารเรียน 2

Link รายชื่อนักเรียน ม.1 : > รายชื่อนักเรียน