ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา

นายไพโรจน์ ศรีละมุล นายอำเภอปะเหลียน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาและระดับอาชีวศึกษา ของสถานศึกษาทั้งของรัฐ และเอกชน รวมถึงสถานศึกษาของศาสนาอิสลาม ร่วมประชุมติดตามเพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานของสถานศึกษา และประสานการปฏิบัติเกี่ยวกับประเด็นการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและจังหวัด ในด้านการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา วันที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ ห้องเกียรติยศ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์