สภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2563

นายจุมพล ทวีตา ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ มอบเสื้อสามารถสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ให้แก่นางสาววรกานต์ แซ่โค้ว ประธานนักเรียน นางสาวนฤตยา เหล็กหลี รองประธานนักเรียน นายสิทธิเดช เสนคราม หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ และ นางสาวธัญลักษณ์ พิกุล กล่าวอำลาตำแหน่งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 วันพฤหัสบดี ที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์