เข้าค่ายแรมคืนลูกเสือ – เนตรนารี ปีการศึกษา 2562

เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี การศึกษา 2562

โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ระหว่างวันที่ 13 – 15 กุมภาพนธ์ 2563