โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์เดินรณรงค์”วันต่อต้านยาเสพติดโลก” ปีการศึกษา 2567

โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ รณรงค์ให้ความรู้ เนื่องในวัน "ต่อต้านยาเสพติด" ปีการศึกษา 2567

วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗ นายยุทธนา แก้วรักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ เป็นประธานอ่านสารจาก พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ๒๖ มิถุนายน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ “รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา มหาราชา”และเพื่อให้นักเรียนและประชาชนทั่วไปได้ตระหนัก ถึงความร้ายแรงของปัญหายาเสพติด โดยมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม และเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดบริเวณรอบชุมชนเทศบาลตำบลทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง