โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ร่วมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด

โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์
จัดกิจกรรม รณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2565