วันที่ ๑๖ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๗ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ การประกวดวงดนตรีเยาวชน งานสืบสานตำนาน ตันหยงสตาร์เมืองท่าโบราณ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๗ซึ่งจัดการแข่งขันระหว่างวันที่ ๑๔-๑๖ เมษายน ๒๕๖๗

โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศ

Read more

โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬามวยปล้ำโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ”กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 79 ราชบุรีเกมส์”

โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศ

Read more

โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ จัดให้มีการรายงานตัว รับมอบตัวนักเรียน และกิจกรรม classroom meetting ปีการศึกษา ๒๕๖๗ ประเภทห้องเรียนปกติ

โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศ

Read more