ติดต่อโรงเรียน

ช่องทางรับฟังความคิดเห็น

ที่อยู่โรงเรียน

  • โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์
  • Thungyaopadungsit school
  • 92 หมู่ 1 ตำบททุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง 92180
  • โทรศัพท์ 075- 208009 โทรสาร 075-208033
  • E-mail : ts@ths.ac.th
  • ติดต่อราชการ วันจันทร์ – วันศุกร์
  • เวลา 08.00 – 16.30 น.