กลุ่มงานงบประมาณ

กลุ่มงานงบประมาณ

ข้อมูลสารสนเทศ

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566

รายงานการดำเนินการ 6 เดือน ปี พ.ศ.2566

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2565

รายงานการดำเนินงานรอบ 6 เดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

รวมข้อมูลเอกสาร