main

โรงเรียนทุ่งยาวผุงศิษย์

"ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคน สู่โรงเรียนแห่งความสุข"

โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ (รอบเพิ่มเติม)

สมัครได้ด้วยตนเอง ณ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์

อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

สมัครได้ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทรศัพท์ 075-208009 ครูวิชาการ 082-2771900
ครูแนะแนว 095-0874177 และ 086-2202018

ประมวลภาพกิจกรรมโรงเรียน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวกิจกรรม

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ห้องเรียนออนไลน์ ทุ่งยาวผดุงศิษย์