ข้อมูลครูและบุคลากร

ข้อมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

ประเภทบุคลากร

เพศระดับการศึกษาสูงสุด
ชายหญิงปริญญาโทปริญญาตรีต่ำกว่าปริญญาตรี
ผู้อำนวยการ คศ.311
ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการ111
ครูผู้ช่วย2617
ครู คศ.1448
ครู คศ.22983
ครู คศ.31542
พนักงานราชการ11
ครูอัตราจ้าง257
ลูกจ้างประจำ22
ลูกจ้างชั่วคราว3223
 วิทยากรอิสลาม –– 1

รวม 51 คน

(18 กรกฎาคม 2563)

21 3016 305