กิจกรรมวันวิสาขบูชา

นักเรียนโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์เข้าร่วมกิจกรรมวันวิสาขบูชา ณ วัดทุ่งยาว วันที่ 29 พฤษภาคมประจำปี พ.ศ.2561


คลิกดูภาพทั้งหมด