ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคน ที่ผ่านการคัดเลือกศึกษาต่อรอบที่ 1 ในระบบ Tcas’63

โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนทุกคน ที่ผ่านการคัดเลือกศึกษาต่อรอบที่ 1 ในระบบ Tcas’63 เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีได้ และขอให้กำลังใจให้นักเรียนทุกๆ คนในการสอบในรอบๆ ต่อไป