คืนความสุขให้กับนักเรียน

โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์จัดกิจกรรมคืนความสุขให้กับนักเรียน โดยนายอาคม โพชสาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ มอบของขวัญให้แก่นักเรียนโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ในวันที่ 30 ธันวาคม 2563 เนื่องในวันปีใหม่ ณ ห้องประชุมโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์
 
 
 
 
 
 
 
+45