ค่ายส่งเสริมศักยภาพห้องเรียนพิเศษ

โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์จัดค่ายส่งเสริมศักยภาพคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ให้แก่นักเรียนห้องเรียนพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา ระหว่างวันที่ 16-17 มกราคม 2563