ระชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนมีผลการเรียน TOP TEN

โรงเรียนจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนประจำปีการศึกษา 2561 และมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนมีผลการเรียน TOP TEN ของแต่ละระดับชั้น ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

คลิกดูภาพทั้งหมด