วันไหว้พระจันทร์

วันไหว้พระจันทร์

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาจีน) จัดกิจกรรมให้ความรู้วันไหว้พระจันทร์ ในตอนช้าหลังเข้าแถวเคารพธงชาติแก่นักเรียนโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์