โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลาการทางการศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ ให้การต้อนรับ ผอ.ยุทธนา แก้วรักษ์ เนื่องในโอกาส ย้ายมาดำรง ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการ ยุทธนา แก้วรักษ์ สู่ครอบครัว ท.ศ.