โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ (รอบเพิ่มเติม)

โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์
รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนปกติ (รอบเพิ่มเติม)

สมัครได้ด้วยตนเอง ณ โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์

อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

>>>สมัครได้ตั้งแต่ วันจันทร์ ที่ 25 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป<<<

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทรศัพท์ 075-208009 ครูวิชาการ 082-2771900
ครูแนะแนว 095-0874177 และ 086-2202018