โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬามวยปล้ำโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ”กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 79 ราชบุรีเกมส์”

โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ขอแสดงความยินดี
กับนักกีฬามวยปล้ำโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์
''กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 79 ราชบุรีเกมส์''