โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำเเหน่งพนักงานขับรถยนต์

"รับสมัคร"
บุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ตำเเหน่งพนักงานขับรถยนต์