มอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีส่วนร่วมเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันกิจกรรมในงานศิลปหัตกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา

นายจุมพล ทวีตา ผู้อำ

Read more