โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬามวยปล้ำโรงเรียนทุ่งยาวผดุงศิษย์ ”กีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 79 ราชบุรีเกมส์”

โรงเรียนทุ่งยาวผดุงศ

Read more

ประกาศรายชื่อนักเรียน ที่มีสิทธิ์สอบวัดความรู้พื้นฐาน เพื่อเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สอบในวันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2567 เวลา 08.30-14.30 น. ณ อาคารเรียน 2

ประกาศรายชื่อนักเรีย

Read more

ประกาศรายชื่อนักเรียน ที่มีสิทธิ์สอบวัดความรู้พื้นฐาน เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สอบในวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2567 เวลา 08.30-12.00 น. ณ อาคารเรียน 2 Link รายชื่อนักเรียน ม.4

ประกาศรายชื่อนักเรีย

Read more